Pradžia Įsigaliojo naujasis daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas
Įsigaliojo naujasis daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas PDF Print E-mail
Friday, 06 July 2012 09:50

Gerb. gyventojai,

informuojame, kad nuo 2012 metų liepos 1 dienos įsigaliojo naujas "Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas". Šis įstatymas tiesiogiai reglamentuoja bendrijos veiklą. Remiantis šiuo įstatymu, bendrija privalo iki 2113.07.01 dienos atnaujinti bendrijos įstatus. Plačiau su įstatymu galite susipažinti čia: 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420294&p_query=&p_tr2=2

 

PrisijungtiPirminės registracijos metu atidžiai perskaitykite registracijos taisykles.