Susirinkimo rezultatai Print
Wednesday, 08 February 2012 20:41

Gerb. kaimynai, pranešame, kad šių metų vasario 7d. vykusio pakartotinio bendrijos narių susirinkime:
1 – apsvarstyta bendrijos valdybos ataskaita;
2 – 84% susirinkime dalyvavusių bendrijos narių balsų bendrijos valdyba esama sudėtimi perrinkta sekančiai 2 metų kadencijai;
3 – 100% susirinkime dalyvavusių bendrijos narių balsų revizijos komisija esama sudėtimi perrinkta sekančiai 2 metų kadencijai;
4 – bendrijos įstatų keitimo klausimu nutarta įstatus kruopščiai paruošti, supažindinti su pakeitimais bendrijos narius ir vėliau organizuoti balsavimą raštu.

*  *  *

Tuo pačiu informuojame, kad A. ir R. Povilaičių byloje dėl neteisėtai užimtų bendro naudojimo patalpų garažų rūsyje, Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo sprendimu A. ir R. Povilaičiai įpareigoti per 1 mėn. nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos atlaisvinti neteisėtai užimamas bendro naudojimo patalpas ir priteisė bendrijos naudai 1936 Lt bendrijos patirtų teismo bylinėjimosi išlaidų.


Pagarbiai
Bendrijos valdyba